Ιατρικό Δυναμικό

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η ιατρική μας ομάδα είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην εξυπηρέτηση και θεραπεία της κάθε ασθενή ξεχωριστά. 

Απόφοιτος UMFT – Ιούνιος 1996
Ιούνιος 1999 – Ιούνιος 2000: Εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου
Μάρτιος 2009: Λήψη τίτλου ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας
Μάρτιος 2009: Λήψη τίτλου ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας
2005 & 2008: Εκπαίδευση στο ACET (Athens Center of Endoscopic Training)
Μάϊος 2010 – Δεκέμβριος 2010: Εκπαίδευση και απόκτηση εξειδίκευσης στη Ρομποτική Χειρουργική
Χειρουργός Γυναικολόγος
Επιμελητής B' Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο "Υγεία"
Ιούνιος 2003: Ολοκλήρωση σπουδών στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιούνιος 2010: Μεταπτυχιακός Τίτλος Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: “Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή”
Μάρτιος 2013: Λήψη Ειδικότητας Μαιευτικής και Γυναικολογίας, ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ


Χειρουργός Γυναικολόγος
Επιμελητής B' Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο "Υγεία"
Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1986)
Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων με βαθμό: Ανθυπολοχαγός | Υγειονομικού-Ιατρός (1986)
Λήψη τίτλου της Ιατρικής Ειδικότητας της Αναισθησιολογίας (1992)


Αναισθησιολόγος
Συντονιστής Τομέα Αναισθησιολογίας, Νοσοκομείο "ΥΓΕΙΑ"

Η Xειρουργική μας ομάδα μαζί με τον Dr. Φρουδαράκη και Dr. Δετοράκη, στελεχώνεται και από άλλους συναδέλφους - Γενικούς Χειρουργούς, Ουρολόγους και Παθολόγους. Με αυτό τον τρόπο, υπό την καθοδήγηση μας, πέρα από τις προγραμματισμένες γυναικολογικές/ογκολογικές επεμβάσεις, έχει διαρκή κάλυψη για να αντιμετωπίσει επιτόπου τυχόν ευρήματα στην διάρκεια της επέμβασης.

Αντιστρόφως, η ομάδας μας είναι παρούσα να εκτιμήσει γυναικολογικά ή ογκολογικά θέματα σε περιστατικά άλλων ειδικοτήτων τόσο μέσα στη χειρουργική αίθουσα όσο και σε ασθενείς των επειγόντων ή νοσηλευόμενα σε τμήμα του νοσοκομείου για αρχικά μη γυναικολογικά ογκολογικά θέματα.

Επομένως η ομάδα μας, με πολύ μεγάλη κλινική εμπειρία και σταθερή στελέχωση, λειτουργεί με σταθερότητα, ασφάλεια και σιγουριά για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Η Αναισθησιολογική μας ομάδα εκτιμά και εξετάζει τις ασθενείς μας προεγχειρητικά και παρέχει την αναισθησιολογική φροντίδα διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Η δοκιμασμένη αποτελεσματικότητα της αναισθησιολογικής ομάδας, υπό την καθοδήγηση του Dr. Καλακώνα, έχει τεράστια εμπειρία στα πλέον βεβαρημένα περιστατικά ανεξαρτήτου ηλικίας. Παράλληλα έχει και το ανθρώπινο εκείνο πρόσωπο, που έχει ανάγκη η ασθενής, στις στιγμές άγχους ή αγωνίας που συνήθως συνοδεύουν τέτοιες επεμβάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Νοσηλευτική Ομάδα
Νοσηλευτική Ομάδα

Με πανεπιστημιακές σπουδές στην νοσηλευτική, με εμπειρία & εξειδίκευση και φυσικά με αγάπη για την ασθενή.

Γεώργιος Χείλαρης
Γεώργιος Χείλαρης

Χειρουργός, Γυναικολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής της Β' Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας του "ΥΓΕΙΑ".

Ογκολογικό Συμβούλιο
Ογκολογικό Συμβούλιο

Σκοπός μας η ακριβή διάγνωση της νόσου και η πιο κατάλληλη και σύγχρονη θεραπεία για την αντιμετώπισή της.