Διαστολή και Απόξεση Μήτρας

Η διαστολή και απόξεση του ενδομητρίου (ή απλά απόξεση μήτρας), είναι μια από τις πιο συχνές επεμβάσεις στη γυναίκα.

Πότε?

 • Σε οξεία αιμορραγία εκτός της κανονικής περιόδου (μητρορραγία) ή κατά τη περίοδο (μηνορραγία).
 • Σε νέα αιμορραγία στην Εμμηνόπαυση (διαβάστε περισσότερα).
 • Σε πολύποδες ενδομητρίου.
 • Σε υποψία υπερπλασίας ενδομητρίου.
 • Σε υποψία καρκίνου ενδομητρίου.
 • Σε ατελή αποβολή κύησης και παλίνδρομη κύηση.
 • Σε υποψία εξωμήτριου κύησης.

Πως?

 • Μετά από 8ωρη τουλάχιστον νηστεία και στο νοσοκομείο.
 • Η ασθενής ξαπλώνει στη συνήθη γυναικολογική θέση όπως για την λήψη PAP-test. Στη συνέχεια χορηγείται ήπια ενδοφλέβια καταστολή (μέθη). Σε συνθήκες αντισηψίας γίνεται διαστολή στο τράχηλο για να μπορεί να περάσει το ειδικό εργαλείο (ξέστρο) της απόξεσης (βλέπε εικόνα). Στη συνέχεια με απαλές κινήσεις στο εσωτερικό της μήτρας, αφαιρείται ο ιστός που επενδύει τη εσωτερική επιφάνεια της μήτρας, δηλαδή το ενδομήτριο και στέλνεται για βιοψία.
 • Κανένα εργαλείο δεν "κόβει" και δεν γίνονται ράμματα κάπου.
 • Μετά το τέλος της επέμβασης η ασθενής παραμένει για μία ή δύο το πολύ ώρες στην ανάρρωση και κατόπιν μπορεί να φύγει για το σπίτι. Τη επόμενη μέρα μπορεί να επιστρέψει στο 100% των δραστηριοτήτων.

Βιοψία Ενδομητρίου στο Ιατρείο:

Πότε:
Αν υπάρχει υποψία υπερπλασίας ή καρκίνου ενδομητρίου τότε, αντί της καθιερωμένης απόξεσης, η βιοψία του ενδομητρίου μπορεί γίνει και στο ιατρείο

Πως:
Με τη χρήση ενός πολύ λεπτού, αποστειρωμένου, πλαστικού, ελαστικού και αναρροφητικού καθετήρα. Ο συγκεκριμένος εισέρχεται διαμέσου του τραχήλου, χωρίς διαστολή, στη ενδομητρική κοιλότητα και λειτουργώντας με αρνητική πίεση αναρροφά μικρά τμήματα ενδομητρικού ιστού.

Πλεονεκτήματα:
Σημαντικά μειωμένο κόστος, αποφυγή της νάρκωσης και ουσιαστικά άμεση συνέχιση ΟΛΩΝ των δραστηριοτήτων.

Μειονεκτήματα:
H διαγνωστική ευαισθησία ΚΑΙ το εύρος της βιοψίας ενδομητρίου στο ιατρείο είναι μικρότερα από αυτά της απόξεσης. Έτσι συχνά χρειάζεται η εκτέλεση ΚΑΙ απόξεσης μήτρας ειδικά σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος (αλλά συχνά και σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος όταν τα συμπτώματα συνεχίζονται).

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Τη τελευταία δεκαετία, η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει κατακτήσει μια σταθερή θέση ως εναλλακτική μέθοδο εκτέλεσης πολλών χειρουργικών επεμβάσεων.

Ογκομείωση
Ογκομείωση

Μία από τις βαρύτερες επεμβάσεις καθώς αφορά την αφαίρεση όλων των εμφυτευμένων όγκων από τα όργανα της κοιλιάς και τα εσωτερικά τοιχώματά της.

Υστεροσκόπηση
Υστεροσκόπηση

Η λεπτομερής εξέταση του εσωτερικού της μήτρας ή της ενδομητρικής κοιλότητας και χρησιμοποιείται για την διάγνωση και θεραπεία παθήσεων.