Συχνές Ερωτήσεις

Μέθοδοι & Επεμβάσεις

Ρομποτική Χειρουργική

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία, επί της ουσίας δεν είναι άλλα από αυτά της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Τα επιπλέον όμως τεχνικά πλεονεκτήματα, που προσφέρει η ρομποτική χειρουργική, φαίνεται από τελευταίες έγκυρες μελέτες ότι εξαργυρώνονται κυρίως σε τεχνικά απαιτητικές και χρονοβόρες επεμβάσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων είναι η χειρουργική σταδιοποίηση γυναικολογικών καρκίνων για καρκίνο του ενδομητρίου, καρκίνο του τραχήλου και αρχικού σταδίου καρκίνο της ωοθήκης. Και αυτό γιατί στις παραπάνω επεμβάσεις είναι υψίστης σημασίας οι λεπτοί χειρισμοί, η ακρίβεια, και ταυτόχρονα η ελαχιστοποίηση της κόπωσης του χειρουργού, πλεονεκτήματα που προσφέρει η ρομποτική χειρουργική.

ΝΑΙ. Η ρομποτική χειρουργική είναι μια από τις μεθόδους-εργαλεία της μοντέρνας λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Η λαπαροσκοπική χειρουργική και συγκεκριμένα αυτή που αφορά σε πιο σύνθετες γυναικολογικές παθήσεις και τεχνικά δύσκολες επεμβάσεις (μεγάλες κύστεις, μεγάλα ινομυώματα, προηγούμενες ανοικτές επεμβάσεις και συμφύσεις, ολική αφαίρεση μήτρας, θεραπεία σοβαρού βαθμού ενδομητρίωσης και φυσικά η λαπαροσκοπική γυναικολογική ογκολογία, αποτελεί στο εξωτερικό εδώ και καιρό, ξεχωριστή επιπλέον υποειδικότητα της γυναικολογίας (και αντίστοιχα της ουρολογίας ή της γενικής χειρουργικής), με ενίοτε πολυετή διάρκεια ανάλογα το πανεπιστημιακό ίδρυμα. Από το 2000 και μετά τα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα συμπεριλαμβάνουν απαραιτήτως και τη ρομποτική χειρουργική. Ιδανικά, μια τέτοια ειδική εκπαίδευση, σε συνδυασμό με εμπειρία, προσφέρει την μεγαλύτερη χειρουργική ασφάλεια και το καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα για την ασθενή.

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ογκομείωση
Ογκομείωση

Μία από τις βαρύτερες επεμβάσεις καθώς αφορά την αφαίρεση όλων των εμφυτευμένων όγκων από τα όργανα της κοιλιάς και τα εσωτερικά τοιχώματά της.

Ολική Υστερεκτομή
Ολική Υστερεκτομή

Είναι η αφαίρεση του σώματος και του τραχήλου της μήτρα, των σαλπίγγων & ωοθηκών και είναι η πιο συχνή επέμβαση για τον καρκίνο του ενδομητρίου (ή πιο απλά καρκίνο της μήτρας).

Ριζική Υστερεκτομή
Ριζική Υστερεκτομή

Η 1η στην Ελλάδα, με εξ' ολοκλήρου λαπαροσκοπική μέθοδο και λεμφαδενικό καθαρισμό, ολοκληρώθηκε από τον Γ. Χείλαρη και την ομάδα του το 2004.