Συχνές Ερωτήσεις

Παθήσεις & Θεραπείες

Πολύποδες Ενδομήτριου

Η πιθανότητα ένας πολύποδας να είναι κακοήθης μια γυναίκα που είναι στην εμμηνόπαυση και η οποία αιμορραγεί είναι περίπου 4,5% ενώ το ίδιο ποσοστό πέφτει στο 2,5% περίπου, αν η γυναίκα δεν αιμορραγεί και είναι τυχαίο εύρημα. Σε γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση δηλαδή της αναπαραγωγικής ηλικίας το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρότερο περίπου 1,5% το πολύ.

Φυσικά και μπορεί. Για πάνω από έναν αιώνα έτσι αφαιρούνταν. Επειδή όμως στην κλασσική απόξεση δεν υπάρχει απευθείας οπτική επισκόπηση του εσωτερικού της μήτρας υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μην αφαιρεθεί κάποιος μικρότερος πολύποδας ή να αφήσει ένα τμήμα από έναν μεγαλύτερο πολύποδα μέσα στη μήτρα.

Η διαγνωστική υστεροσκόπηση ο χειρουργός βλέπει πρώτα στο εσωτερικό της μήτρας σε monitor μέσα από μια camera HD και κατόπιν προχωρά στην αφαίρεση του ενδομητρίου. Έχει προφανέστατα το πλεονέκτημα όμως ότι αν ο χειρουργός ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ κάποιο παθολογικό εύρημα όπως πολύποδες κλπ. αφαιρεί τον πολύποδα ή το παθολογικό εύρημα πρώτα υπό συνεχή οπτική επαφή και κατόπιν ολοκληρώνει την επέμβαση με ένα τυπικό καθαρισμό του εσωτερικού της μήτρας (του ενδομητρίου ιατρικά).

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Επεμβάσεις στον Τράχηλο
Επεμβάσεις στον Τράχηλο

Σε αυτή την ενότητα περιγράφουμε συνοπτικά τις πιο συχνές τοπικές επεμβάσεις που γίνονται για τη θεραπεία της δυσπλασίας τραχήλου (όπως η κωνοειδής εκτομή, κ.α.)

Λαπαροτομία
Λαπαροτομία

H λαπαροτομία παραμένει πάντα μια σταθερή και αξιόπιστη μέθοδος-εργαλείο που ανά πάσα στιγμή ο καταρτισμένος χειρουργός μπορεί να εφαρμόζει αν κρίνει ιατρικά αναγκαίο

Ογκομείωση
Ογκομείωση

Μία από τις βαρύτερες επεμβάσεις καθώς αφορά την αφαίρεση όλων των εμφυτευμένων όγκων από τα όργανα της κοιλιάς και τα εσωτερικά τοιχώματά της.