Ρομποτική χειρουργική

Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να εφαρμόσει ο χειρουργός τη ρομποτική χειρουργική;

ΝΑΙ. Η ρομποτική χειρουργική είναι μια από τις μεθόδους-εργαλεία της μοντέρνας λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Ελληνικά

What is the greatest benefit of robotic surgery in gynecology?

The benefits of robotic surgery in gynecology are essentially the same as of laparoscopic surgery. Nonetheless, recent studies have shown that robotic surgery offers additional technical benefits in demanding and long procedures. A good example of such benefits is seen in gynecologic cancer surgical staging for endometrial, cervical and early-stage ovarian cancers.

English

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία; 

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία, επί της ουσίας δεν είναι άλλα από αυτά της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Τα επιπλέον όμως τεχνικά πλεονεκτήματα, που προσφέρει η ρομποτική χειρουργική, φαίνεται από τελευταίες έγκυρες μελέτες ότι εξαργυρώνονται κυρίως σε τεχνικά απαιτητικές και χρονοβόρες επεμβάσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων είναι η χειρουργική σταδιοποίηση γυναικολογικών καρκίνων για καρκίνο του ενδομητρίου, καρκίνο του τραχήλου και αρχικού σταδίου καρκίνο της ωοθήκης.

Ελληνικά