Επεμβάσεις στο τράχηλο

Is it likely that the HPV infection or a new dysplasia recur in the cervix following ablation/cauterization, laser or even cervical conization?

Since this is a virus causing these precancerous lesions (i.e. dysplasia), it is always likely that the body may get infected again. What may change over time is the patient’s immunological response to the new infection, gradually reducing the duration that the virus remains in the body, and its potential to cause a new dysplasia.

English

Υπάρχει πιθανότητα μετά από καυτηρίαση, Laser ή ακόμα και μετά από κωνοειδή εκτομή να ξαναεμφανιστεί ο HPV και νέα δυσπλασία στον τράχηλο;

Εφόσον μιλάμε για ένα ιό που προκαλεί αυτές τις προκαρκινικές βλάβες (τη δυσπλασία δηλαδή), υπάρχει πάντα η πιθανότητα να τον "ξανακολλήσει" ο οργανισμός. Αυτό που αλλάζει με τον καιρό είναι η αντίδραση του ανοσοποιητικού μας συστήματος στη νέα λοίμωξη, μειώνοντας συνήθως σταδιακά τη διάρκεια παραμονής του ιού στον οργανισμό μας και άρα την πιθανότητα να προκαλέσει κάποια νέα δυσπλασία.

Ελληνικά

Θα πονάω μετά την εξάχνωση; Μετά από κωνοειδή εκτομή;

Συνήθως καθόλου. Μπορεί να υπάρχει μια ήπια αίσθηση ενόχλησης/πόνου χαμηλά σαν αυτόν της περιόδου. Μετά από κωνοειδή εκτομή μπορεί να υπάρχει πόνος χαμηλά που περνά με τη χρήση κοινών παυσίπονων και συνολικά σε 24-48 ώρες τελείως.

Ελληνικά