Ενδομητρίωση

I had a laparoscopy for endometriosis and persistent pain. After 6 months, my pain returned, just as before surgery. Why?

It may be that the pain is due to causes other than endometriosis, therefore these causes should be treated; or that the endometriosis was not completely removed during the first procedure for a number of reasons.

English

Έκανα λαπαροσκόπηση για ενδομητρίωση και πόνο. Μετά από 6 μήνες ξανάρχισα να πονάω όπως πριν την επέμβαση. Γιατί;

Είτε ο πόνος έχει και άλλα αίτια εκτός της ενδομητρίωσης που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ή ενδομητρίωση δεν αφαιρέθηκε πλήρως εξαρχής για διαφόρους λόγους.

Ελληνικά

Which treatment is better after endometriosis excision surgery?

It depends on whether the patient wants to get pregnant or not. In the first case, the patient should NOT be administered any medication following the surgical procedure. If she has no plans of getting pregnant in the near future, all treatments (injections, contraceptives, etc.) have a similar effectiveness.

English

Ποια θεραπεία είναι η καλύτερη μετά από χειρουργική αφαίρεση ενδομητρίωσης;

Εξαρτάται αν η γυναίκα επιθυμεί εγκυμοσύνη ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση μετά από μια χειρουργική επέμβαση η γυναίκα ΔΕΝ πρέπει να λάβει κάποια αγωγή για να της δοθεί η δυνατότητα να κάνει παιδί. Αν δεν επιθυμεί άμεσα να κάνει παιδί, όλες οι θεραπείες (ενέσεις αντισυλληπτικά κοκ) έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα.

Ελληνικά