Διαστολή & Απόξεση (Ενδομητρίου)

What are the most frequent complications of this procedure? Is it true that curettage may cause sterility or severe infections?

A rare yet important complication is uterine wall perforation by an instrument (uterine perforation). Most of the times no further action is required apart from 24h close monitoring in the hospital to exclude any suspicion for bleeding from the perforation site. This site is often spontaneously healed. Sometimes it may be necessary that the patient undergoes surgery to restore the uterine trauma.

English

Ποιες είναι οι πιο συχνές επιπλοκές της συγκεκριμένης επέμβασης? Ισχύει ότι η απόξεση μπορεί να προκαλέσει στειρότητα ή σοβαρές λοιμώξεις;

Μια σπάνια αλλά σημαντική επιπλοκή είναι να τρυπήσει το τοίχωμα της μήτρας από κάποιο εργαλείο (διάτρηση μήτρας). Τις πιο πολλές φορές δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια εκτός από στενή παρακολούθηση για ένα 24ωρο στο νοσοκομείο για να αποκλειστεί η υποψία αιμορραγίας από το σημείο της διάτρησης. Το σημείο εκείνο συνήθως επουλώνεται αυτόματα. Άλλες φορές μπορεί να χρειαστεί να χειρουργηθεί η γυναίκα για να αποκατασταθεί το τραύμα στη μήτρα. Οι λοιμώξεις σήμερα είναι σπάνιες μετά από απόξεση μήτρας.

Ελληνικά

Θα έχω αίμα μετά την επέμβαση; Θα πονάω;

Μικρή ροή μετά την απόξεση αναμένεται. Άλλες φορές δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ροή για 2-3 μέρες και αρχίζει την 4η μέρα. Είναι φυσιολογικό. Συνήθως η ροή διαρκεί μία εβδομάδα. Συνήθως υπάρχει πόνος όπως της περιόδου αλλά περνά με κοινά παυσίπονα και σχεδόν τελείως μετά από 24-48 ώρες.

Ελληνικά

Tι θα πρέπει να προσέχω μετά την απόξεση;

Συνιστάται όμως η αποφυγή σεξουαλικής επαφής, το μπάνιο στη θάλασσα, η χρήση tampon και κολπικών πλύσεων για περίπου 3-4 εβδομάδες. Και αυτό γιατί έχει γίνει διαστολή στο τράχηλο και μέχρι να επανέλθει στη αρχική του φάση και να γεμίσει με τραχηλική βλέννα διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης η μήτρα (ενδομητρίτιδα).

Ελληνικά