Πρώτη ρομποτική εγχείρηση για γυναικολογικό καρκίνο, ‘ΙΑΣΩ’

Video Category: 
Ομιλίες / Συνεντεύξεις