Ρομποτική Πυελική Λεμφαδενετκομή και Ολική Υστερεκτομή. Ελλάδα 2010

Video Category: 
Χειρουργικές Επεμβάσεις