Ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία;