Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να εφαρμόσει ο χειρουργός τη ρομποτική χειρουργική;